شتاب دهنده استارتاپ

FARIN ANDISHE MANDEGAR

ماموریت ما در Faranama این است که با استعداد ترین بنیانگذاران را کشف و به شکوفایی برسانیم، به آنها کمک کنیم تا شرکت های موفقی در مقیاس جهانی بسازند و اکوسیستم های پررونق ایجاد نمایند. ماموریت ما از بدو تأسیس, یافتن راه و توانمندسازی بنیانگذاران با استعداد بوده است.
جمع آوری بودجه یک کار دشوار برای مبتدیان است اما یکی از راه های اثبات شده برای انجام این کار ، پیوستن به یک برنامه شتاب دهنده راه اندازی استارت اپ یا برنامه مرکز رشد است.
شتاب دهنده استارت آپ چیست؟
شتابدهنده استارت آپ ، که گاهی اوقات به عنوان شتاب دهنده نیز خوانده می شود ، یک برنامه تجاری است که از طریق آموزش ، مربیگری و تأمین مالی از شرکت های استارت آپی باعث رشد آنها می شود. شرکتهای نوپا به طور معمول برای مدت زمان مشخص و به عنوان بخشی از گروهی از شرکتها وارد شتاب دهنده می شوند. در حالی که برنامه های شتاب دهنده می توانند در تمام مراحل توسعه منابع سودمندی را در اختیار سازمانها قرار دهند ، بیشترین تمرکز بر روی آنهایی است که از قبل درآمد دارند.
گفته می شود شتاب دهنده ها با درج همه این معیارها بی نظیر هستند:
• مدت زمان ثابت
• گروه محور
• منتور شدن
• کمک به مستقل شدن
شتاب دهنده استارت آپ به دنبال شرکت های امیدوار کننده در همان مرحله اولیه و سپس سرمایه گذاری در آنها است.
مرکز رشد چیست؟
مرکز رشد برنامه هایی هستند که با ارائه دارایی و خدمات ، توسط گروهی از مدیران و کارمندان خبره و همچنین شبکه ها و مخاطبین مراکز رشد ، با موفقیت در حال توسعه مشاغل هستند.

تفاوت بین شتاب دهنده استارت آپ و یک مرکز رشد کسب و کار در این است که شتاب دهنده ها روی استارتاپ های اولیه متمرکز هستند. در مقابل ، مراکز رشد ممکن است از مراحل اولیه یا اواخر سیکل توسعه شروع کنند و ممکن است سالها ادامه داشته باشند. در فرانما این دو برنامه را به همه بنیانگذاران با استعداد ارائه خواهیم داد.